TeleSales สาขาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (franchise)

Office Mate Plus+ เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศเมื่อ : 06 Dec 2022

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านงานขาย 
  • มีทักษะด้านการพูด การเจรจาดีเยี่ยม
  • มีน้ำเสียงไพเราะ 
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
  • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ รักงานบริการ
  • หากมีประสบการณ์ด้านการโทรขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ :

อุทุมพร ชั้นเจ้า : 088-8429555
APPLY JOB

ตำแหน่งงานแนะนำ / Recommended job